PowerApps osnovni

Edukacija PowerApps za početnike je namijenjena svima koji žele naučiti kako izraditi prilagođene poslovne aplikacije bez pisanja koda. Tijekom ove 16-satne radionice, naučit ćete kako koristiti PowerApps platformu za izradu mobilnih i desktop aplikacija koje će vam pomoći u optimizaciji vaših poslovnih procesa. U ovoj radionici ćete naučiti kako kreirati aplikacije za različite svrhe kao što su unos i pregledavanje podataka, odobravanje zahtjeva, planiranje i organizacija poslovnih zadataka. Također ćete naučiti kako koristiti predloške i kako kreirati nove aplikacije iz temelja. Proučit ćemo kako se koristi editor za izradu aplikacija te kako se izrađuju različiti tipovi kontrola poput tekstualnih polja, padajućih izbornika, gumba i sl. Naučit ćete kako povezati aplikacije s podacima u oblaku, uključujući kako koristiti različite izvore podataka poput Excela, SharePointa i drugih. Naučit ćete kako koristiti funkcionalnosti poput navigacije, pretraživanja, filtriranja i sortiranja podataka te kako postaviti uvjete za prikaz određenih podataka. Proučit ćemo kako se izrađuju obrasce za unos podataka te kako se koriste kontrolni elementi za provjeru i validaciju podataka. Također ćete naučiti kako integrirati PowerApps aplikacije s drugim Microsoft Office aplikacijama kao što su Outlook, Teams i SharePoint. Naučit ćete kako se dijele aplikacije s drugim korisnicima i kako se upravlja pravima pristupa. Ova edukacija održava se u interaktivnom i dinamičnom okruženju, gdje ćete imati priliku postavljati pitanja i razmjenjivati iskustva s drugim polaznicima. Naši edukatori će vam biti na raspolaganju za pomoć i savjetovanje tijekom čitave edukacije, tako da ćete biti sigurni da ćete napredovati u svom radu s PowerApps platformom. Nakon završetka ove edukacije, bit ćete osposobljeni za izradu prilagođenih poslovnih aplikacija bez pisanja koda.


Sadržaj edukacije

 • Što su PowerApps i kako se koriste
 • Razlika između modela podataka i prilagođene izrade aplikacija

 • Korištenje ugrađenih predložaka aplikacija
 • Prilagođavanje predložaka aplikacija

 • Korištenje korisničkog sučelja PowerApps
 • Dodavanje kontrola i funkcionalnosti aplikaciji
 • Korištenje funkcija i formula za upravljanje podacima

 • Povezivanje s različitim izvorima podataka (SharePoint, Excel, itd.)
 • Izrada prilagođenih veza s podacima
 • Upravljanje i prikazivanje podataka u aplikaciji

 • Prilagođavanje izgleda aplikacije
 • Dodavanje prilagođenih kontrola i funkcionalnosti
 • Korištenje uvjetnog prikaza

 • Suradnja s drugim članovima grupe za izradu aplikacije
 • Postavljanje dozvola i upravljanje pristupom aplikaciji

 • Razumijevanje mogućnosti distribucije aplikacija
 • Distribucija aplikacije u organizaciji ili na javnom tržištu

 • Održavanje aplikacije nakon distribucije
 • Nadogradnja i ažuriranje aplikacije
 • Otklanjanje problema i rješavanje poteškoća

Ciljevi:

 • Nakon ove edukacije moći ćete:
  • Razumjeti što su PowerApps i kako se koriste za razvoj mobilnih i web aplikacija
  • Naučiti osnove izrade aplikacija pomoću PowerApps platforme
  • Izrađivati jednostavne aplikacije za mobilne uređaje i web preglednike
  • Koristiti različite tipove kontrola i formi za izradu aplikacija
  • Povezivati aplikacije s različitim izvorima podataka poput SharePointa i Excela
  • Razumjeti i koristiti funkcije i izraze za izradu složenijih aplikacija
  • Integrirati aplikacije s drugim Microsoft alatima poput Flowa i Power BI-ja
  • Objaviti aplikacije za uporabu od strane drugih korisnika
  • Razumjeti osnove upravljanja i administracije PowerApps platforme

Cijena:

350€

Trajanje:

16 Sati